anbi status

anbi status

STICHTING CULTUREEL EN VRIJETIJDS  CENTRUM AZOTOD, RSIN 8138.75.195, heeft een Culturele ANBI status.  Een ANBI is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Een ANBI is vrijgesteld van schenkbelasting. Voor een begunstiger van een ANBI betekent deze ANBI-status fiscaal voordeel in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.

Doelstelling Azotod

Het organiseren en aanbieden van een breed en pluriform programma op het gebied van cultuur en
vrijetijdsbeleving.
Het bijdragen aan de ontwikkeling en ontplooiing van jongeren en aan actieve en passieve beleving van de eigen cultuur.

Bestuur Azotod

Het bestuur bestaat uit de volgende mensen:
Wil Verhoeven, voorzitter;
Piet van Zijtveld, penningmeester;
Nicole van Veldhuizen, algemeen bestuurslid;
Susannah Goes, algemeen bestuurslid;
Joop de Lange, algemeen bestuurslid.

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werk. 

Jaarverslagen

Azotod – Jaarverslag 2020

Jaarrekeningen

Azotod – Jaarrekening 2020

Jaarplannen

Azotod Jaarplan 2022