huisregels

huisregels

Azotod wil het voor elke bezoeker gezellig maken. Daarom hebben we een aantal belangrijke huisregels opgesteld. Laten we afspreken dat we ons hier keurig aan houden. Zo heeft namelijk iedereen dé avond van zijn of haar leven.

1.Bij het betreden van Azotod verklaart men kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de voorwaarden en huisregels zoals deze gelden in Azotod.
2.De bezoeker is verplicht aanwijzingen van het personeel op te volgen.
3.Het is ten strengste verboden dat de bezoeker wapens, op wapens lijkende voorwerpen of voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt, met zich meevoert. Indien dergelijke voorwerpen bij de bezoeker worden aangetroffen, wordt de toegang tot Azotod definitief geweigerd. Indien een voorwerp bij de bezoeker wordt aangetroffen, welke voorkomt in de Wet Wapens en Munitie, zal direct aangifte worden gedaan bij de politie.
4.De bezoeker is verplicht de jas af te geven bij de garderobe. Azotod is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van de jas en de daarin bevindende voorwerpen.
5.De bezoeker stemt in met een onderzoek aan zijn kleding.
6.Verder wordt de toegang geweigerd indien:   Men jonger is dan de aangegeven leeftijd, of zich niet kan legitimeren; Men zich in kennelijke staat van dronkenschap bevindt; Men op enigerlei wijze betrokken is of is geweest bij ongeregeldheden, zowel binnen als buiten; Men zich beledigend uitlaat jegens personeel of andere bezoekers. De sfeer negatief beïnvloed wordt.
7.Zodra de bezoeker zich schuldig maakt aan enige vorm van geweld of bedreiging, zal onverwijld aangifte worden gedaan bij de politie.
8.Indien de bezoeker zich niet houdt aan de algemene voorwaarden en huisregels van Azotod zal deze van het terrein worden verwijderd.
9.Het bestuur van deze locatie dan wel personen die bij Azotod werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
10.Bij calamiteiten waarschuwt Azotod de politie.
11.Roken binnen Azotod is vanaf 01-07-08 bij de wet niet toegestaan. De bezoeker kan wel terecht in de aangegeven rookruimte.
12.Handelen in goederen is niet toegestaan in, om en nabij Azotod.
13.Gebruik en/of handel in harddrugs is ten strengste verboden. Bij constatering hiervan volgt verwijdering uit en ontzegging tot Azotod.
14.Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Azotod (professionele) geluids-, foto- en film opnamen te maken. Een verzoek tot het maken van opnemen dient vooraf te worden aangevraagd via info@azotod.nl.
15.Bij het betreden en verlaten van ons bedrijf vraagt Azotod de bezoeker geen overmatig lawaai te veroorzaken zoals hard praten of schreeuwen of eigendommen van derden te beschadigen of te ontvreemden. De politie zal indien nodig hiertegen optreden. Het overtreden van deze regel kan leiden tot permanente schorsing.
16.Eigen meegebrachte eet- en drinkwaren zijn niet toegestaan. Een consumptie bij Azotod is verplicht.
17.De bezoeker mag eigendommen van Azotod niet mee naar buiten nemen met uitzondering van en naar het terras. Dat geldt niet alleen voor glaswerk maar ook voor blikjes en al onze andere zaken. Als de bezoeker beschadigingen veroorzaakt, draait de bezoeker op voor reparatie of vernieuwing.
18.Azotod is bevoegd schorsingen voor een bepaalde tijd uit te geven. Mocht de bezoeker zich dan in of rond Azotod ophouden, loopt de bezoeker het risico dat de schorsing wordt verlengd en wordt de bezoeker van het terrein verwijderd.
19.Geldige legitimatie verplicht bij alle activiteiten van Azotod.
20.In Azotod geldt Pin Only. Dat betekent dat de bezoeker een entreekaartje en consumpties enkel kan betalen met PIN. Oude oranje Azotod-munten die bezoekers nog in hun bezit hebben, kunnen voorlopig nog gebruikt worden als betaalmiddel. Voor de garderobekluisjes is een 2 euromunt nodig.